เปิดยิ่งใหญ่ !! ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2565 สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์-ผ้าถิ่นไทย สู่ความร่วมสมัย นำรายได้สู่ชุมชน

ยิ่งใหญ่สุดประทับใจ!! พิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 90 พรรษา ตระการตาผ้าไทยกว่าสามแสนผืน พร้อมผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า และกองทัพสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนคนไทยจับจ่ายซื้อสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 -3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (15 ส.ค.65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี”  ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน” โดยมีคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

สำหรับงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2565 กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 90 พรรษา และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริดังกล่าวไปขยายผลในการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ก็เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมอาชีพของพระองค์ท่านเช่นกัน  นอกจากนี้ งานครั้งนี้ ยังได้ร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และสิ่งทอ ต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศศักดาและเชิดชูคุณค่าของผ้าไทย ขณะเดียวกัน ยังเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดด้านช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงละครเพลงในรูปแบบมิวสิคัล ชุด “ศิลปาชีพ ประทีปไทย คือสายใยแห่งแผ่นดิน” ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก  โดยการแสดงได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพการทรงงานในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎร จนก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตลักษณ์ผ้าไทยให้คงอยู่ พร้อมสร้างสรรค์แบรนด์ผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคี การสาธิต พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่าย และยังได้ฝากให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นให้ร่วมสมัย  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนบรรยากาศภายในงาน ตลอด 3 วันที่ผ่านมา มีแฟนพันธุ์แท้ OTOP และประชาชนที่สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นที่มาของศิลปาชีพ 2) การจัดแสดงส่วนที่เป็นไฮไลท์  ได้แก่ โซนศิลปิน OTOP โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก โซนตลาดกลางเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ 3) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และหน่วยงานภาคีต่างๆ 4) การจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภท อาทิ  OTOP : KBO / OTOP Brand name/ OTOP Premium / OTOP Trader / OTOP ชวนชิม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยภายในงานยังได้มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  ไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทุกคน ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการ คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานให้ทราบเป็นระยะตลอดการจัดงาน โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)