อธิบดี พช. ร่วมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ 2566 ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 1 มกราคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธี และจากนั้นได้ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่ 2566 คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามได้เมตตาเดินบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าพระอุโบสถ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่เป็นมงคลยิ่ง ที่ชาวมหาดไทยได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการทำบุญสร้างกุศล ทั้งกาย และใจ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการเริ่มศักราชใหม่ ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีพี่น้องพุทธศาสนิกชนจำนวนมากตั้งใจใช้โอกาสนี้ในการร่วมกันตั้งจิตภาวนา ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ว่า “ธมฺมกาโม ภวํ โหตุ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ” ซึ่งนับเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน ที่จะได้น้อมนำพรปีใหม่ประทานนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติบูชาเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีงาม และเกิดประโยชน์กับชีวิต อันจะนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืน และในวันปีใหม่นี้ พี่น้องพุทธศาสนิกชนและศาสนิกต่าง ๆ ได้ประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี และพิธีมงคลตามความเชื่อของศาสนา ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านเนื่องในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่ พ.ศ. 2566 ค.ศ. 2023 โดยพร้อมเพรียงกัน

ด้านนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับวันขึ้นปีใหม่ นับเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญวันหนึ่งของคนไทยที่ถือปฏิบัติและอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกิจกรรมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันขึ้นปีใหม่ทุกปี นับเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ประชาชนทุกท่าน และในครั้งนี้นับเป็นโอกาสมงคลยิ่งที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดปี 2566 โอกาสนีั ผมขอส่งความปรารถนาดี และขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะมายังข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงผู้นำ องค์กร และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนทุกท่าน ขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ

(Visited 1 times, 1 visits today)