อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป

27 มกราคม 2566 /

03:53 น.

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

28 ธันวาคม 2565 /

07:26 น.

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สืบสานแนวพระดำริ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างต้นแบบ “ดอนกอยโมเดล” และ “นาหว้าโมเดล” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

25 พฤศจิกายน 2565 /

16:33 น.

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

25 พฤศจิกายน 2565 /

16:32 น.

อธิบดี พช. นำผู้บริหารร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

01 สิงหาคม 2565 /

07:55 น.