กฎหมายน่ารู้ ตอน “ปลอมวุฒิการศึกษามีความผิด”

Credit : https://www.moj.go.th/view/38758

(Visited 1 times, 1 visits today)