กองนิติการ ขอเชิญชวนเพื่อนๆร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยในเทศกาลสำคัญ

“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”  
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
กองนิติการ>>ขอเชิญชวนเพื่อนๆร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยในเทศกาลสำคัญต่างๆ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย
(Visited 1 times, 1 visits today)