การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

1. ประกาศเจตนารมณ์ กระทรวง ปี 2565

2. ประกาศเจตนารมณ์ พช ปี 2565

3.ประกาศเจตนารมณ์ กองนิติการ 2565

4.รายชื่อบุคลากรกองนิติการ ลงนามรับทราบ

(Visited 1 times, 1 visits today)